Mechaninių skaičiuotuvų veikimo principas mažai pasikeitė nuo 19 amžiaus pabaigos iki pat 20 amžiaus aštuntojo dešimtmečio. Nors, reikia pripažinti, per tą laikotarpį būta daug skaičiuotuvų mechanizmų ir medžiagų modifikacijų.

Modeliai, pagaminti iki 19 amžiaus pabaigos, yra labai reti ir juos galima pamatyti tik muziejuose ar knygose. Tarp tokių paminėtini 17 amžių siekiantys: Paskalinas (angl. Pascaline), išrastas Paskalio (angl. Blaise Pascal), ir Sustiprintasis skaičiuotuvas (angl. Stepped Reckoner), išrastas Leibnico (angl. Leibniz). Prie tokių skaičiuotuvų priskirtinas ir Čarlzo Ksavero Tomaso (angl. Charles Xavier Thomas’s) Aritmometas (angl. Arithmometer), išrastas 19 amžiuje.

Mechaninius skaičiuotuvus 20 amžiaus aštuntajame dešimtmetyje išstūmė pigūs elektroniniai skaičiuotuvai.

Nigel, Tout; “Mechanical calculators” Vintage Calculators Web Museum 17 August 2011. <http://vintagecalculators.com/html/mechanical_calculators.html>